Stichting Hulp in Huis Nederland

De thuishulp die ontzorgt

Huishoudelijke hulp (WMO)

Om via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hulp bij het huishouden te ontvangen dient u een indicatie bij uw gemeente aan te vragen. Deze indicatie geeft uw recht op zorg aan; welke soort zorg, hoe lang en de omvang van uw indicatie.

Als u een WMO indicatie ontvangt, dient u een abonnementstarief aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) te betalen. Voor het jaar 2020 is het abonnementstarief vastgesteld op €19,- per huishouden.

Met de volgende gemeenten werken wij samen om huishoudelijke ondersteuning bij haar inwoners te verzorgen.

-         Zevenaar

-         Westervoort

-         Duiven

-         Arnhem

-         Den Helder

Diensten en werkwijze: * let op benaming van een dienst/product kan per gemeente verschillen

  • Algemene voorziening: Deze vorm van huishoudelijke ondersteuning is voor als u  (tijdelijk) lichtere huishoudelijke ondersteuning nodig heeft. Dit kan zijn omdat u net bent geopereerd  en hiervan moet herstellen of dat u door een andere beperking niet goed in staat bent uw huishouding op orde te krijgen. Taken waarmee wij, binnen de algemene voorziening, kunnen ondersteunen zijn bijvoorbeeld: afstoffen , bed verschonen, bed opmaken, keuken schoonmaken en sanitair, was- verzorging en bijvoorbeeld een kleine boodschap voor u  doen. Van de gemeente ontvangt u een verwijsbrief waarmee u naar een aanbieder kan gaan om de Algemene voorziening op te kunnen starten.
  • Hulp bij het huishouden: Een schoon en leefbaar huis met als doel langer zelfstandig thuis in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Heeft u een beperking dan kunt u een WMO indicatie bij uw gemeente aanvragen voor hulp bij het huishouden. Wij kunnen verschillende huishoudelijke taken van u overnemen dan wel volledig uw huishouding     overnemen. De gemeente bepaald tijdens een ‘keukentafel’ gesprek welke zorg u nodig heeft en stelt naar aanleiding van dit gesprek uw indicatie op.
  • Combi-ondersteuning: Heeft u meer nodig dan alleen hulp bij het huishouden dan bestaat er combi-ondersteuning. Dit product is een combinatie van hulp bij het huishouden en u ondersteunen in het aanbrengen van dagstructuur en structuur aan te brengen in de organisatie van uw huishouden. 
  •  Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT):  Belangrijk: Deze voorziening wordt niet in elke  gemeente aangeboden. Gemeente Den Helder biedt haar inwoners de dienst HHT aan en gemeente Duiven HHT Mantelzorgers.

Voor wie is de HHT-regeling Den Helder:

U bent 75 jaar of ouder en woont zelfstandig; U bent mantelzorger en kan daardoor extra hulp in hun eigen huishouden gebruiken; U heeft tijdelijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld om naar huis te kunnen na een behandeling in een ziekenhuis of ziekte.

Hoe vraagt u HHT aan: U meldt zich rechtstreeks aan bij onze organisatie; U bepaalt in overleg het aantal uren, taken en het tijdstip waarop de hulp komt; U tekent een overeenkomst en betaalt de afgenomen uren huishoudelijke hulp.

Wij hanteren geen wachtlijsten; na ontvangst van uw WMO indicatie of HHT aanvraag zullen wij telefonisch contact met u opnemen en een intake inplannen en spoedig uw huishoudelijke ondersteuning opstarten.